اسماعیل ساربانی

وکیل دادگستری مشاور حقوقی

وکیل دادگستری ۱۴سال ..دارای ۳مدرک کارشناسی ارشد در حقوق خصوصی و جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل..دارای مدرک دکترا افتخاری جزا و جرم شناسی. دارای مدرک دکترا معادل حقوق خصوصی. دارنده مدارک معتبر و گواهینامه های تخصصی در حقوق و داوری ..

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

موسسه/دانشگاه: موسسه آموزش عالی نگین جیرفت

کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

موسسه/دانشگاه: موسسه آموزش عالی نگین جیرفت

کارشناسی ارشد حقوق

گرایش بین الملل

موسسه/دانشگاه: دانشگاه ازاد واحد بافت

مهارت‌ها

وکالت و مشاور حقوقی

100%

پژوهش وکار تحقیقاتی

100%

مشاوره

100%

اداره امور دفتری

100%

امور اداری و دفتری

100%

امور اداری

100%

پژوهشگری.نویسندگی.ترجمه

100%

تدریس

100%

اموزش ثبت شرکت

100%

سوابق شغلی

وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

دفتر وکالت اسماعیل ساربانی

داور حقوقی

موسسه داوری و حقوقی

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

20%

مهارت نوشتن

20%

مهارت گفتاری

20%

مهارت شنیداری

60%

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

داوری تخصصی در حقوق

موسسه: فرهنگ تفاهم وزارت علوم و تحقیقات

داوری مقدماتی و تخصصی در حقوق

موسسه: جهاد دانشگاهی شیراز

داوری حقوقی

موسسه: دانشگاه خوارزمی

دکترای معادل حقوق خصوصی

موسسه: بین المللی ایندگان

دکترای افتخاری جزا و جرم شناسی

موسسه: بین المللی فارابی

مدرک بین المللی حقوق و وکالت نوبل المان

موسسه: اموزش های ازاد

مدرک بین المللی حقوقی ورزشی

موسسه: اموزش های ازاد

نویسنده جزوه اموزشی جامع داوری در حقوق

موسسه: اسماعیل ساربانی

دهها مدرک معتبر حقوقی و...

موسسه: از موسسات و دانشگاهها و...

افتخارات

تحقیقات

: اموزش جامع داوری در حقوق

ناشر: اسماعیل ساربانی

توضیحات: این جزوه اموزشی خودم در ۵ سطح نوشتم

: نقش مسولیت و تعهدات در حاکمیت و...

ناشر: اسماعیل ساربانی

توضیحات: پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل که خودم تنظیم و اماده نمودم

تماس با من